Vi kan hjelpe!

JS Gjeldshjelper har selvpålagt taushetsplikt

«Vi kan ikke trylle bort din gjeld.
-Derimot kan vi hjelpe deg til å få kontroll, slik at du nå kan begynne vandringen ut av dine gjeldsproblemer»

VI HJELPER DEG MED Å LØSE DINE GJELDS -OG INKASSOPROBLEMER

 

 

  • Mottar du/dere purring eller inkassokrav?
  • Mistet oversikt over egen økonomi?
  • Dyre lån eller forpliktelser som du/dere ikke klarer å betjene?
 

Dette er noe de fleste opplever en eller annen gang i løpet av livet. Ofte kan det  være vanskelig å vite hva man skal eller bør gjøre. Det blir gjerne holdt for seg selv og konsekvensene blir ofte mer og mer omfattende.

I noen tilfeller kan det oppdages feil som ikke gagner deg som ufrivillig kunde. Dette kan JS Gjeldshjelper avdekke for deg.

Som gjeldsoffer har du i henhold til norsk lov rettigheter. JS Gjeldshjelper vil være med på og forhandle frem gode løsninger som er til å leve med.

 

Dette er noe de fleste opplever en eller annen gang i løpet av livet. Ofte kan det  være vanskelig å vite hva man skal eller bør gjøre. Det blir gjerne holdt for seg selv og konsekvensene blir ofte mer og mer omfattende.

Som gjeldsoffer har du i henhold til norsk lov rettigheter. JS Gjeldshjelper vil være med på og forhandle frem gode løsninger som er til å leve med.

Vi kan hjelpe!