Vi kan hjelpe!

«Vi kan ikke trylle bort din gjeld.
-Derimot kan vi hjelpe deg til å få kontroll, slik at du nå kan begynne vandringen ut av dine gjeldsproblemer»

VI HJELPER DEG MED Å LØSE DINE GJELDS -OG INKASSOPROBLEMER

 

  • Mottar du/dere purring eller inkassokrav?
 
  • Mistet oversikt over egen økonomi?
 
  • Dyre lån eller forpliktelser som du/dere ikke klarer å betjene?
 

Dette er noe de fleste opplever en eller annen gang i løpet av livet. Ofte kan det  være vanskelig å vite hva man skal eller bør gjøre. Det blir gjerne holdt for seg selv og konsekvensene blir ofte mer og mer omfattende.

Som gjeldsoffer har du i henhold til norsk lov rettigheter. JS Gjeldshjelper vil være din talsmann og forhandle frem gode løsninger som er til å leve med.

Vi kan hjelpe!