En ny start

VELKOMMEN TIL EN NY START!

Det første og det viktigeste steget..

Ikke nøl med å ta kontakt.

Gjeldsproblemer går dessverre ikke over av seg selv. De vokser og blir bare større og større,
dersom de ikke blir tatt tak i.

Dess tidligere vi kommer i gang, desto lettere blir veien din ut av det økonomiske uføre. 

 

Løsning og struktur.

Dersom du/dere gir oss i oppdrag med å løse dine/deres økonomiske problemer:

 – Kontakter vi alle involverte parter.

 – Vi forhandler frem aktuelle løsninger og ser til at disse blir gjennomført på vegne av deg som kunde.

 – Du forholder deg kun til oss, mens vi tar oss av dialogen med dine kreditorer.

 – Vi etablerer en oversiktlig økonomisk struktur som er enkel å forholde seg til.

 – Nettbankoppsett, faste overføringer/betalinger m.m er alle gode verktøy for å unngå å komme i samme situasjon …igjen.

Vår erfaring er at våre kunder sitter igjen med en lettelse og takknemlighet etter å ha fått ryddet opp i sin økonomi.

Bare det å vite at en avtale med alle kreditorer er på plass, gjør at du kan senke skuldrene og konsentrere deg om de viktige tingene i ditt liv.